Přihláška ke členství v Alpenverein Edelweiss

Za správnost údajů odpovídá žadatel o členství

Jste již členem Alpenverein Edelweiss? Přihlášku nemusíte vyplňovat celou znova. Klikněte zde a nechte si přihlášku předvyplnit.

Přihlašovaná osoba
*
Číslo vyplňuje pouze člen Alpenvereinu sekce Edelweiss. Ostatní nechají nevyplněné. Číslo je formátu 104-xxxxxx !! bez lomítka a skupiny !!
*
*
*
*
*
Vyplňte pouze v případě kombičlenství s ČHS
*
*
*
*
*
*
*
Před přihlášením vás žádáme o informaci, zda jste v roce 2021 uhradil členský příspěvek Alpenvereinu na rok 2021 u libovolné sekce.
Mám zájem využít bonus spolkového ministerstva BMKÖS ve výši cca 75 % členského přípěvku. Beru na vědomí, že při uplatnění nároku na tuto slevu je financující orgán oprávněn kontrolovat mé registrační údaje (jméno, adresu a příjem platby). Souhlasím s předáním těchto údajů ministerstvu. Zároveň potvrzuji, že nejsem v roce 2021 členem Alpenverein.
 
 
 

Po vyplnění požadovaných údajů klikněte na „Přihlásit“ a systém automaticky vygeneruje členskou skupinu. Následně ještě budete mít možnost přihlášku zkontrolovat, popř. opravit.

Stiskem tlačítka „Přihlásit“ potvrzuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami (linkPodminky) pojištění ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE a zároveň souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů.

V případě nepravdivých údajů nebude ze strany pojišťovny Generali Versicherungen AG vyplaceno plnění případné pojistné události.

Ochrana osobních údajů (https://edelweiss.cz/…i-udaje.html)