Wniosek o członkostwo w Alpenverein Edelweiss

Za prawidłowość danych jest odpowiedzialna osoba ubiegająca się o członkostwo

Jeżeli są Państwo już członkiem Alpenverein Edelweiss? Wniosek nie musi być wypełniony ponownie. Proszę kliknąć tutaj i wstępnie wypełnić wniosek.

Osoba logowana
Numer wypełnia tylko członek Alpenvereinu sekcja Edelweiss. Pozostali nie wypełniają. Numer jest w formatu 104-xxxxxx !! bez ukośnika i grup !!
*
*
*


*
*
Vyplňte pouze v případě kombičlenství s ČHS
*
*
*
*
*
*
 
 
* Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%) Více informací linkPodminkyPojisteni.
* Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa obowiązuje od 01 stycznia do 31 grudnia
 

Po wypełnieniu wymaganych danych, proszę kliknąć na „Zalogować się“, a system automatycznie wygeneruje grupę członkostwa. Następnie będą mieli Państwo możliwość skontrolować wniosek, ewentualnie go poprawić.

Naciskając przycisk „Zalogować“ potwierdzam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami (linkPodminky) ubezpieczenia ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE i równocześnie zgadzam się na przetwarzanie i rejestrację danych osobowych.

W przypadku nieprawdziwych danych, ze strony ubezpieczalni Generali Versicherungen AG nie zostanie wypłacone świadczenie za ewentualne zdarzenie ubezpieczeniowe.