Prihláška k členstvu v Alpenverein Edelweiss

ZA SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV ZODPOVEDÁ ŽIADATEĽ O ČLENSTVO

Už jste členom Alpenverein Edelweiss? Prihlášku nemusíte vyplňovať celú znovu. Kliknite tu a nechajte si prihlášku predvyplniť.

Žiadateľ o členstvo
Číslo vyplní len člen Alpenvereinu sekcie Edelweiss. Ostatní nechajú nevyplnené. Číslo formátu 104-xxxxxx !! bez lomky a označenia
*
*
*
*
*
Vyplňte pouze v případě kombičlenství s ČHS
* Vyplňte bydlisko, kde žijete. (nemusí to byť adresa trvalého bydliska)
*
*
*
*
*
 
 
 

Po vyplnení požadovaných údajov zvolte tlačidlo „Prihlásiť“ a systém zároveň automaticky vygeneruje členskú skupinu. Před odosláním přihlášky budete mať možnosť údaje skontrolovať, prípadně opraviť.

Stlačením tlačidla „Prihlásiť“ potvrdzujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami (linkPodminky) poistenia ALPENVEREIN WELTEIT SERVICE.

V prípade nepravdivých údajov nebude zo strany poisťovne Generali Versicherungen AG vyplatené plnenie prípadnej poistnej udalosti.